haber.pl

Serwis firmy Haber - produkują pudełka
  • projekt serwisu firmy Haber produkującej pudełka z folii PET oraz opakowania kosmetyczne
  • silnik serwisu - CMS Drupal
  • grafika - zmodyfikowany temat „Garland”
  • data wykonania - wrzesień 2007