haber.pl - 2012

Serwis firmy Haber - producenta opakowań z folii PET
  • projekt serwisu firmy Haber produkującej pudełka z folii PET oraz opakowania kosmetyczne
  • silnik serwisu - CMS Drupal
  • grafika - zmodyfikowany temat „Garland”
  • data wykonania - styczeń 2012